آموزش نصب آتل فمور پا

 
 

شرکت پایا اکسیر نشاط


این نوع آتل برای فیکسس کردن شکستگی های فموراستفاده میشود.

 

آسان فیکس فمور :

این محصول برای صدمات ناحیه فموراستفاده میشود و بصورت چپ و راست می باشد  که دارای 3 کمربند می باشد

مراحل نصب :

1-  ابتدا کمربندهای آسان فیکس را آزاد و در انتهای ترین نقطه اتصال به بدنه بصورت وارونه وصل کنید (تصویر 1)

2-  مصدم را به جهت مخالف پای آسیب دیده روی پهلو قرارداده و سپس پای مصدوم را بگونه ای که برجستگی باسن در جای مورد نظر قرار گیرد (تصویر 2)

3-  کمربندهارا را تا جای که بین عضو و آسان فیکس فضای خالی وجود نداشته باشد جمع و در محل مورد نظر فیکس کنید سپس بیمار را به پشت بخوابانید  (تصویر 3)