در حوادثی که درد یا تورم و خونریزی در ناحیه مچ دست و پنجه دست مشاهده میشود میتوان از این محصول استفتده نمود

آسان فیکس دست بلند برای ثابت کردن صدمات در نواحی پنجه،مچ و ساعد دست میتوان از آن استفاده کرد

آسان فیکس پای کوتاه برای صدمات در ناحیه پنجه و مچ پا استفاده میشود

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

آسان فیکس زانو برای صدمات ناحیه زانو استفاده میشود

آسان فیکس فمور این نوع آتل برای شکستگی های فمور استفاده میشود

آسان فیکس زانو این نوع آتل برای شکستگی های زانو استفاده میشود

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 

 

 

 

 

آسان فیکس گردن جهت فیکس کردن سر و گردن استفاده می گردد

در حوادثی که درد یا تورم و خونریزی در ناحیه مچ دست و پنجه دست مشاهده میشود میتوان از این محصول استفتده نمود

آسان فیکس دست بلند برای ثابت کردن صدمات در نواحی پنجه،مچ و ساعد دست میتوان از آن استفاده کرد

آسان فیکس پای کوتاه برای صدمات در ناحیه پنجه و مچ پا استفاده میشود

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

آسان فیکس زانو برای صدمات ناحیه زانو استفاده میشود

آسان فیکس فمور این نوع آتل برای شکستگی های فمور استفاده میشود

آسان فیکس زانو این نوع آتل برای شکستگی های زانو استفاده میشود

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 

 

 

 

 

آسان فیکس گردن جهت فیکس کردن سر و گردن استفاده می گردد

پیمایش به بالا