parallax background
آتل امدادی و انواع عمومی آن
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶
اطلاعات عمومی در مورد آتل بندی و شکستگی
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶

اصول کلی آتل بندی

  • قبل و بعد از آتل بندی،نبض (p=pulse)،عملکرد حرکتی (M=motor) و عملکرد حسی قسمت دیستال(S=sensation) را چک کنید.بنابراین واژه PMS را همواره در ذهن داشته باشید (نبض،حرکت،حس)
  • پس از آتل بندی،هر ۱۵ دقیقه یک بار باید PMS را چک کنید تا از عدم اختلال در گردش خون اندام مطمئن شوید.
  • مفاصل بالا و پایین محل آسیب در یک استخوان دراز را بی حرکت کنید(به عنوان مثال اگر ساعد شکسته است،مچ و آرنج هردو را بی حرکت نمایید)همچنین استخوان های بالا و پایین محل آسیب در یک مفصل را نیز بی حرکت کنید(اگر آرنج ،آسیب دیده است،هم استخوان بازو و هم استخوان رادیوس و اولنار در ساعد را بی حرکت کنید).

  • تمام لباس های روی محل آسیب را با قیچی مخصوص برش بانداژ،بریده و خارج کنید.جواهرات بیمار در اطراف محل آسیب رانیز در آورید.
  • تمام زخم های باز از جمله شکستگی های باز را پیش از آتل بندی،پانسمان کنید.روی زخم،زیاد فشار وارد نکنید.
  • اگر تغییر شکل شدیدی ایجادشده یا دیستال اندام سیانوتیک بوده و نبض ندارد پیش از،اندام آسیب دیده را باکشش دستی در یک راستا(راستای آناتومیکی) قرار دهید.
  • به عنوان یک قانون کلی،فقط یکبار برای هم راستا قرار دادن اندام تلاش کنید.اگر درد،مقاومت یا کریپتوس زیاد شد،این کار را متوقف کنید.
  • به طور کلی نباید برای هم راستا قرار دادن مفاصل مچ،آرنج،زانو لگن یا شانه تلاش کنید.
  • درون آتل را بایک پارچه نرم بپوشانید تا از فشار وناراحتی بیمار جلوگیری شود.
  • پیش از تلاش برای حرکت دادن بیمار،آتل بگذارید.تا زمان گذاشتن آتل،کشش دستی را رها نکنید.
 • هیچگاه استخوان بیرون زده را از روی عمد سرجای خود بازنگردانید.
 • اگر بیمار نشانه های شوک دارد اورا در راستای آناتومیک قرار دهید و شوک را درمان کنید.

عوارض آتل بندی نامناسب

 1. بدتر نمودن صدمات موجود در بافت ها،عروق و اعصاب زیر آتل یا ایجاد صدمات جدید.
 2. ایجاد تاخیر در انتقال بیماری که دچار آسیب مهلک است.
 3. کاهش نبض دیستال و به خطر انداختن حیات اندام
 4. تشدید صدمات استخوانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *